• Slider_start_pikmeer
  • Slider_richting-Wergea

De organisatie van de Grouster Zeilmarathon bestaat uit de volgende personen.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.

KWV Frisia

Arno Huisman
Voorzitter

Gerard Gruis
Secretaris

Jan van der Meulen
Penningmeester

Bonny Galema
Wedstrijdleiding

Jan Feike Hoekstra
Sponsoring en horeca

Jitske Weijers-Velstra & Walter Miedema
Website en PR

Oscar Kamp
WWS (wergeaster wettersport feriening)

Teake de Jong
Warten (IJs en zeilvereniging Warten)

Brent Bearda Bakker
AWS Akkrum

Zeilcentrum Grou
Marleen Kelderman