FAQ items aan het laden...

De organisatie van de Grouster Zeilmarathon bestaat uit de volgende personen.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.

KWV Frisia

Arno Huisman
Voorzitter

Gerard Gruis
Secretaris

Jan van der Meulen
Penningmeester

Bonny Galema
Wedstrijdleiding

Jan Feike Hoekstra
Sponsoring en horeca

Jitske Weijers-Velstra , Walter Miedema en Christiene Sikkema
Communicatie, Socialmedia, Website en PR


Oscar Kamp

WWS (wergeaster wettersport feriening)

Teake de Jong
Warten (IJs en zeilvereniging Warten)

Brent Bearda Bakker en Bartjan van Dixhoorn
AWS Akkrum

Marleen Kelderman
Zeilcentrum Grou