Loading...

Uitkijkpunten Grouster Zeilmarathon

De start van de Zeilmarathon is in Grou nabij Zeilcentrum Grou. Het eerste punt waar je de zeilers het beste kunt zien is de Galle Brêge naar camping Yn’e Lijte.

Als u meerijdt en binnendoor naar Wergea gaat, komt u over de Tútsebrêge.

In het centrum van Wergea bij de gemeentebrug is het ook altijd een happening, de vaart is hier smal en de boten moeten wachten totdat de brug open gaat. In Wergea krijgen de deelnemers altijd suikerbrood van Bakker Tije de Boer.

Vanaf Wergea gaan de zeilers door naar Warten. Op het terras van de Kok & de Walvis kunt u de boten mooi zien aankomen, ook hier geldt dat de zeilers moeten wachten totdat de brug open gaat. Het suikerbrood zal inmiddels op zijn en om energie aan te vullen krijgen de deelnemers hier drop aangeboden door Concorp uit Jirnsum.

Vanaf Warten is het een lang stuk richting Zeilschool Pean. Hier staat een DJ die zorgt voor gezelligheid voor zowel deelnemers als supporters. Leuk voor de supporters is dat hier gratis koffie en thee geschonken wordt. De zeilers komen twee keer langs Pean.

De route gaat verder naar Akkrum. Vlakbij de spoorbrug aan de Kanadeeskestrjitte kunt u de boten zien aankomen onder de spoorbrug door naar de volgende brug. In Akkrum aan de Boarnswâl is het één en al gezelligheid, ook hier is het krap net als in Wergea, wat voor mooie taferelen zal zorgen. Hier kunnen de zeilers ook zeker wel een steuntje in de rug gebruiken! Ze krijgen hier in ieder geval een lekkere droge worst van Slagerij Spijkerman uit Akkrum.

Na de laatste aanmoediging in Akkrum en misschien nog een keer bij Pean is de finish al bijna in zicht. Dit is het beste te zien vanaf de strekdam in Grou, hier kan je komen door over de steiger langs Zeilcentrum Grou te lopen.

Na de finish is het naast de deelnemers ook gezellig voor de supporters om te blijven voor een drankje in Zeilcentrum Grou. Er wordt vanaf 16.00 ‘s middags gezorgd voor muziek (Larry Cook smokin 45) en gezelligheid. Rond 20.30 is de prijsuitreiking, daarna kunnen de voetjes van de vloer met Back to the ’90 DJ’s Sean en Lindenhovius.

We zien u graag langs de route!